imToken安卓版下载

imtoken安卓官网

源头企业治超imtoken在线官网

分享到:
通过无人值守称重设备及高精度的车辆识别设备,从工业园区、源头企业采集载重车辆的各种信息,并通过源头治超平台上报至县、市两级治超中心平台,实现实时监管,响应国家政策,有效减少路网中超限超载现象,完成源头治超工作。
                                              源头企业现场                                               实时车辆信息监控                                                      治超中心平台


上一篇:非现场治超imtoken在线官网
下一篇:固定站治超imtoken在线官网